Čo je eKat?

eKat je internetový katalóg odborníkov v odbore elektro / elektrotechnika.

Čo je eKat?

eKat je internetový katalóg odborníkov v odbore elektro / elektrotechnika. Slúži ako prehľad aktívnych odborníkov naprieč krajmi Slovenska tak, aby si potencionálny zákazník mohol vybrať na základe rôznych kritérií svojho odborníka.

Cieľom je "oddeliť zrno od pliev" nakoľko sa na Slovensku rozmáha taký nešvar, ako sú elektrotechnici bez platného osvedčenia, či revízny technici, ktorý vykonávajú revízie tak povediac "od stola" a bez toho aby boli účastný na mieste revízie.

eKat je zdarma pre použitie vašim potencionálnym zákazníkom. V platenej verzii je určený pre odborníkov na vytvorenie zápisu v katalógu. Dĺžka viditeľného zobrazenia v katalógu je jeden rok. Pred uplynutím tejto doby bude inzerent upozornený na exspiráciu jeho zápisu a bude vyzvaný na obnovu zápisu.

Aké sú podmienky registrácie?

  1. Platné osvedčenie pre prácu v danom odbore
  2. Aktívna činnosť v odbore
  3. Úhrada členského poplatku za zápis na 1 rok

Čo dostanem po registrácii?

  1. Možnosť pridania zápisu o svojom podnikaní do katalógu
  2. Propagáciu svojej živnosti / činnosti / podnikania zdarma
  3. Prestíž byť v prvom Slovenskom katalógu takéhoto zamerania

Upozornenie : Do katalógu eKAT sú zaradené subjekty na vlastnú žiadosť, ktoré preukážu svoju odbornú spôsobilosť. Elektrikári vykonávajú svoju činnosť vo vlastnom mene - eKAT nezodpovedá za kvalitu poskytovaných služieb a nemá vplyv na podmienky poskytovaných služieb, vrátane ceny. Pred objednaním služby od elektrikára sa u neho vždy informujte o podmienkach, predovšetkým o cenách a lehote poskytnutia služby.

Komentáre užívateľov (0)

Pridať komentár
Váš e-mail nikdy neposkytneme nikomu inému. Rovnako nebude ani nikde viditeľný.
PCBWay Promo

300x250